Zaterdag 12 maart 2016: 13.30 – 14.20 uur

Loes de Maat
Correct declareren in de mondzorg

U behandelt patiënten en u brengt vervolgens door de NZa vastgestelde prestaties in rekening. De NZa ziet er op toe dat u dit correct doet. Wat verwacht de NZa van u en wat kunt u van de NZa verwachten?

 

CV Loes de Maat

Baas portretfoto
Loes de Maat is sinds eind 2009 directeur Toezicht en Handhaving bij de Nederlandse Zorgautoriteit.

De Maat studeerde algemene economie in Tilburg en financieel economisch beleid aan de Erasmusuniversiteit.

Eerder was zij bij de Provincie Utrecht verantwoordelijk voor het domein Jeugdzorg, Wonen, Zorg en Welzijn. Daarvoor werkte zij bij het ministerie van Economische Zaken, onder meer op het gebied van buitenlandse economische betrekkingen, marktordening en energiebeleid.

Naast haar functie bij de NZa is De Maat bestuurslid van Vide, beroepsvereniging voor professionals in toezicht, handhaving, inspectie en evaluatie.