Vrijdag 11 maart 2016: 10.45 – 11.35 uur

Johan van Ingen
Mondpathologie in de algemene praktijk. Hoe ga ik daar veilig mee om?

Het periodiek mondonderzoek in de algemene praktijk biedt unieke kansen voor vroege opsporing van potentieel maligne afwijkingen van de mondholte. In tegenstelling tot vrijwel alle andere situaties in de gezondheidszorg, ziet de algemeen practicus een belangrijk deel van de patiƫntenpopulatie met regelmaat en kan daarmee invulling geven aan HET thema in de hedendaagse gezondheidszorg: preventie.

Door een toegenomen gezondheidsbewustzijn bij de bevolking en gebruik van digitale informatiebronnen, worden door patiƫnten steeds vaker vragen gesteld aangaande door hen waargenomen of vermeende afwijkingen van de mondholte. Voor het adequaat beoordelen van slijmvliesafwijkingen van de mond is kennis van de verschijningsvormen van de meest voorkomende entiteiten een voorwaarde. In de lezing worden deze afwijkingen besproken.

 

CV Johan van Ingen

Ingen portretfoto
Johan van Ingen is MKA chirurg in de ziekenhuizen Isala Zwolle en Bethesda Hoogeveen.

Van Ingen is opgeleid tot tandarts in Amsterdam (UvA) en tot arts te Nijmegen. Hij volgde de opleiding tot MKA chirurg in het UMC Nijmegen.

Naast de algemene MKA chirurgie, is er speciale interesse en deskundigheid in de orale pathologie, oral medicine en speekselklierpathologie en chirurgie. Ook endoscopie van de speekselklieren behoort tot het arsenaal. Hiervoor is Isala Zwolle een supraregionaal verwijscentrum voor tandartsen, huisartsen en specialisten.

Naast de vrijgevestigde MKA praktijk bekleedt Van Ingen bestuursfuncties binnen de KNMT en Isala.