Vrijdag 11 maart 2016: 11.55 – 12.45 uur

Joerd van der Meer
Endo, 2D of 3D?

Bij de endodontische behandeling heeft de 2D röntgenfoto altijd een bijzonder belangrijke rol gespeeld bij zowel de diagnostiek als bij de behandeling. Door de komst van nieuwe beeldvormende technieken is het de vraag of de ‘ouderwetse’ röntgenfoto zijn rol nog wel kan blijven vervullen.

Met 3D technieken is het immers mogelijk om een beter inzicht te krijgen in de oorzaak, omvang en de locatie van het pathologische proces. De prijs die je betaalt voor deze extra informatie is over het algemeen een hogere stralingsdosis en dat betekent dat er een afweging moet worden gemaakt in welke gevallen 3D beelden noodzakelijk zijn.

In deze lezing wordt een overzicht gegeven van de verschillende 3D beeldvormende technieken die momenteel beschikbaar zijn en mogelijke toepassingen ervan binnen de endodontologie. Het gebruik van de conebeam CT komt hierbij
uitgebreid aan de orde. Tevens wordt gekeken naar technologie die in de nabije toekomst voor endodontische behandelingen kan worden toegepast.

 

CV Joerd van der Meer

Meer_portretfoto
Joerd van der Meer is tandarts (1989, RuG). Hij werkte enkele jaren in een groepspraktijk in Drenthe.

Sinds 1995 is hij parttime medewerker van het CBT Assen. In 1996 begon hij als docent voor de disciplinegroep Tandheelkunde/Mondhygiëne van de RuG.

In samenwerking met de afdelingen Endodontologie van ACTA en de KUN heeft hij het onderwijs Endodontologie van de Tandheelkundige opleiding van de RUG vormgegeven. Vanaf 1998 tot januari 2002 was hij werkzaam als docent en onderzoeker bij de afdeling Endodontologie van de KUN.

Sinds 1998 heeft hij een verwijspraktijk voor Endodontologie gedurende twee dagen in de week. Sinds januari 2002 parttime werkzaam bij het UMCG, waar hij in 2016 hoopt te promoveren op 3D technologie en digitale workflows.