Vrijdag 11 maart 2016: 11.55 – 12.45 uur

Dr. Henk Brand
Het beeld van de tandarts in de speelfilm

De uitdrukking stelt dat een afbeelding meer zegt dan duizend woorden. Waarschijnlijk geldt dit in nog sterkere mate voor bewegende beelden, waardoor deze de mening over bepaalde onderwerpen sterk kunnen beïnvloeden.

Ruim een eeuw geleden verscheen de eerste speelfilm waarin een acteur de rol van tandarts speelde. Nadien zijn nog honderden andere films met tandartsen verschenen. Opmerkelijk is dat gedurende de afgelopen eeuw de wijze waarop de tandarts wordt uitgebeeld aanzienlijke veranderingen heeft ondergaan. Aan de hand van filmfragmenten toont Brand deze ontwikkelingen, en probeert samen met u op zoek te gaan naar mogelijke oorzaken.

Brand still TA in de film Greed

CV dr. Henk Brand

brand_portretfoto
Dr. Henk Brand is als universitair docent verbonden aan ACTA, waar hij onderwijs geeft over pathologie en acute medische situaties.

Ook doet hij onderzoek op het terrein van Medisch-Tandheelkundige Interactie en speeksel, waarover hij meer dan 200 wetenschappelijke artikelen in binnen- en buitenlandse tijdschriften geschreven heeft.
Naast zijn werk op ACTA is Brand ook een groot filmliefhebber, in het bijzonder van klassieke Hollywood-films.