Vrijdag 11 maart 2016: 11.55 – 12.45 uur

Dr. Erik Baas
Infecties

Voor elke tandarts is het van groot belang infecties in het hoofd/hals gebied adequaat te kunnen diagnosticeren en zo nodig te behandelen. De meeste infecties vinden hun oorsprong in de mondholte.

In deze lezing worden met name de dentogene infecties besproken, hun verwekkers en de behandeling die afhankelijk is van de fase van de ontsteking. Complicaties zoals uitbreiding naar de loges en op afstand komen aan bod. Voor de differentiaaldiagnostiek wordt ook een aantal andere oorzaken van infecties in het hoofd/hals gebied belicht. Tot slot worden enkele alarmsymptomen opgefrist die een spoedige verwijzing naar een MKA chirurg noodzakelijk maken.

 

CV dr. Erik Baas

Baas portretfoto
Dr. Erik Baas is MKA chirurg en werkzaam in het ziekenhuis Isala te Zwolle.

Hij is perifeer opleider voor de MKA chirurgie. De MKA wordt, behoudens de oncologie, in volle breedte uitgeoefend in een maatschap van zeven MKA chirurgen.

Zijn klinische werkzaamheden bestaan met name uit orthognatische chirurgie en (pre)implantologische chirurgie. Onderzoek is klinisch georiënteerd en voornamelijk gericht op de orthognatische chirurgie.

In 2015 promoveerde hij aan de UvA op het onderwerp ‘Bilateral sagittal split osteotomy versus distraction osteogenesis for mandibular advancements’.